Logo

Kokkuvõte

Käesoleva diplomitöö eesmärk erinevat tarkvara ja riistvara analüüsida ja realiseerida lihtne ning odav süsteem kortermaja seadmete juhtimiseks sai täidetud.

Lisaks küttesüsteemi reguleerimisele realiseeriti ka välisvalgustuse sisse-välja lülitus vastavalt päikesetõusule ja -loojangule.

Tulevikus on plaanis süsteemi edasi arendada järgnevalt:

Lisaks on võimalik esialgsest ülevaatlikust veebilehest välja arendada funktsionaalne veebipõhine kasutajaliides.

Käesoleva diplomitöö kõige negatiivsemaks pooleks peab autor seda, et täpsema reguleerimise tõttu eeldatav kulude kokkuhoid on iga kortermaja puhul individuaalne ning ei ole prognoositav. Võib juhtuda ka nii, et täpsema reguleerimise tõttu on kortermaja sisetemperatuur stabiilsem ning küttekulu selle tõttu suurem. Täpsem reguleerimine ei asenda renoveerimist, kuid võimaldab vähendada raiskamist.

Kõige positiivsemateks omadusteks loeb autor asjaolu, et see töö sisaldab põhjalikku informatsiooni erinevate teemade kohta nagu kütte reguleerimine, erinev riistvara, seadmed ja nende juhtimine, käsurea-skriptide kasutamine, Linux operatsioonisüsteemi seadistamine jpm. Realiseeritud süsteem ei ole kindlasti lihtne algajale Linux operatsioonisüsteemi kasutajale, kuid motiveerib kasutajaid kindlasti nii täpsema küttesüsteemi juhtimisest tuleneva kokkuhoiuga kui ka kogutud andmete põhjal saadava ülevaatega, mis maja küttesüsteemis tegelikult toimub.