Logo

Created: 01.02.2018 14:46:52
Updated: 01.02.2018 14:46:52

Kokkuvõte

Miniarvutite levik on toonud kaasa innovaatilised lahendused igapäevaelu lihtsustamiseks ja uudsete võimalustega seadmete loomiseks. Ühtepidi annavad sellised, internetti ühendatud seadmed, andurite kaudu informatsiooni enda ja ümbritseva olukorra kohta, teisalt saab neile anda korraldusi mingi teguviisi sooritamiseks. Antud lõputöös rajatud intervaalkaamera lahendus on odavam, kui kaubandusvõrgustikes pakutavad profiseadmed, võimaldab paremat pildikvaliteeti ning haldusliides võimaldab kasutajal ise seadet oma äranägemise järgi juhtida. Haldusliidese funktsioonid kuvatakse kasutajale sõltuvalt seadmes olevast peegelkaamerast ning monitoorimistarkvara võimaldab jälgida seadme olukorda, temperatuuri ning viimast tehtud fotot. Lõputöös on analüüsitud erinevaid võimalusi seadme koostamiseks ning valitud, autori hinnangul, Eesti tingimustesse parimad lahendused. Koostatud haldusliides avaldatakse peale lõputöö edukat kaitsmist ka internetis.